Jegerprøvekurs

Jegerprøvekurs 2018 - over 2 helger.

2018

Fredag 1

Lørdag 1

Søndag 1

Fredag 2

Lørdag 2

Søndag 2

Kurs A

2 mars (1)

3 mars (2+3)

4 mars (6+7)

16 mars (5)

17 mars (4)

18 mars (8+9)

Kurs B

8 juni (1)

9 juni (2+3)

10 juni (6+7)

22 juni (5)

23 juni (4)

24 juni (8+9)

Kurs X

4 mai (1)

5 mai (2+3)

6 mai (6+7)

11 (5)

12 (4)

13 (8+9)

Jegerprøvekursene kjøres over 2 helger.

Fredager kl 18-21. Lørdager og Søndager fra kl 10-16.

OBS: Kurs X i mai kjøres i samarbeid med Jakt& Friluft AS. Kurssted Bygdø Alle. Kurskontingent 3000 NOK. 25 plasser .

 

Jegerprøvekursets innhold

1. Samling – Jakt og holdninger

2. Samling – Våpen og våpenlovgivningen

3. Samling – Human og sikker jakt i praksis

4. Samling – Skyting med hagle og rifle

5. Samling – Artskunnskap

6. Samling – Lover og forskrifter

7. Samling – Jaktformer

8. Samling – Ettersøk av skadet vilt

9. Samling – Håndtering av felt vilt

Fravær aksepteres fredag 2, søndag 1 og Søndag 2 ( Kun en av disse) Fravær utover en av disse medfører at kurset underkjennes, og eksamen ikke kan avlegges.

Kurssted:

Alle samlinger unntatt Lørdag 2 skjer på Bjørndal Idrettsforenings klubblokale. Lørdag 2 er vi på skytebane.

Bjørndal Idrettsforenings klubbhus er lett å finne. Adressen er Seterbråtveien 4. Kjør E6 sørover fra Oslo, Ta av til Bjørndal etter Shellstasjonen på Mortensrud. Følg skilting til Bjørndal. Kjør Slimeveien forbi Orring Byggsenter. Fortsett oppover bakken. Etter at du har passert under en gangbro, er det første vei ned til høyre. Skiltet idrettsplass.

Påmelding:

Gå til www.jegerprøveeksamen.no og meld deg på som kandidat. Send så mail med det telefonnummer du registrerte deg med til stig@jaktlyst.no. Vi vil da finne deg i databasen og legge deg til planlagt kurs. Når du får beskjed om du har fått plass, kan kursavgift betales til Hauketo JFF.

Kursavgift:

Kursavgift er NOK 2900,-

Dekker undervisning, skytebane, ammunisjon, lån av våpen.

Kursavgift betales til Hauketo JFF, kontonummer 6084.06.03795

Husk å oppgi ditt navn når kursavgiften betales.

Undervisningsmateriell:

Jegerprøvebok må du selv skaffe deg. Vi anbefaler "Den nye Jegerprøveboka" skrevet av Anund Helgesen utgitt på Tun forlag. Andre bøker fungerer også bra.

 

Informasjon om eksamen:

Eksamen holdes av Oslo Kommune. Vi melder opp kandidatene til eksamen, og kandidaten mottar innkalling direkte. Selve prøven består av 50 spørsmål med 3 svaralternativ pr. spørsmål. Bare et svar er riktig. For å bestå må minimum 40 av spørsmålene være rett besvart. Kandidaten har 50 minutter til disposisjon.

 

Eksamensdatoer våren 2018:

30.01.2018

13.02.2018

06.03.2018

20.03.2018

10.04.2018

08.05.2018

29.05.2018

12.06.2018

26.26.2018

 

Ved behov for mer informasjon:

Kontakt JP instruktør Stig Skuggevik på mobil 40 60 80 75.

 

www.jaktlyst.no © 2018 Foretaksnr: 992 672 617