Jegerprøvekurs

Jegerprøvekurs 2019 - over 2 helger.

2019

Fredag 1

Lørdag  1

Søndag 1

Fredag 2

Lørdag 2

 Søndag 2
Kurs B

7 juni

8 juni

9 juni

14 juni

15 juni

16 juni

Kurs C

TBA

TBA

TBA

TBA

TBA

TBA

Jegerprøvekursene kjøres over 2 helger.

Fredager kl 18-21. Lørdager og Søndager  fra kl 10-16.


Jegerprøvekursets innhold

1. Samling – Jakt og holdninger

2. Samling – Våpen og våpenlovgivningen

3. Samling – Human og sikker jakt i praksis

4. Samling – Skyting med hagle og rifle

5. Samling – Artskunnskap

6. Samling – Lover og forskrifter

7. Samling – Jaktformer

8. Samling – Ettersøk av skadet vilt

9. Samling – Håndtering av felt vilt

Fravær aksepteres fredag 2, søndag 1 og Søndag 2 ( Kun en av disse) Fravær utover en av disse medfører at kurset underkjennes, og eksamen ikke kan avlegges.

 

Kurssted:

Alle samlinger unntatt Lørdag 2 skjer på Bjørndal Idrettsforenings klubblokale. Lørdag 2 er vi på skytebane.

 

Bjørndal Idrettsforenings klubbhus er lett å finne. Adressen er Seterbråtveien 4. Kjør E6 sørover fra Oslo, Ta av til Bjørndal etter Shellstasjonen på Mortensrud. Følg skilting til Bjørndal. Kjør Slimeveien forbi Orring Byggsenter. Fortsett oppover bakken. Etter at du har passert under en gangbro, er det første vei ned til høyre. Skiltet idrettsplass.

 

Påmelding:

Gå til www.jegerprøveeksamen.no og meld deg på som kandidat. Send så mail med det telefonnummer du registrerte deg med til stig@jaktlyst.no. Vi vil da finne deg i databasen og legge deg til planlagt kurs. Når du får beskjed om du har fått plass, skal kursavgift betales til Oppegård JFF.

 

Kursavgift:

Kursavgift er NOK 2900,-

Dekker undervisning, skytebane, ammunisjon, lån av våpen.

 

Kursavgift betales til Oppegård JFF, kontonummer 1614.28.17776

Husk å oppgi ditt navn når kursavgiften betales.

 

Undervisningsmateriell:

Jegerprøvebok må du selv skaffe deg. Vi anbefaler "Den nye Jegerprøveboka" skrevet av Anund Helgesen utgitt på Tun forlag. Andre bøker fungerer også bra.


Informasjon om eksamen:

Eksamen holdes av Oslo Kommune. Vi melder opp kandidatene til eksamen, og kandidaten mottar innkalling direkte. Selve prøven består av 50 spørsmål med 3 svaralternativ pr. spørsmål. Bare et svar er riktig. For å bestå må minimum 40 av spørsmålene være rett besvart. Kandidaten har 50 minutter til disposisjon.


Eksamensdatoer våren 2019:Ved behov for mer informasjon:

Kontakt JP instruktør Stig Skuggevik på  mobil 40 60 80 75.


www.jaktlyst.no © 2018     Foretaksnr: 992 672 617