Jegerprøvekurs

Jegerprøvekurs 2020 - over 2 helger.

2020

Fredag 1

Lørdag  1

Søndag 1

Fredag 2

Lørdag 2

Søndag 2

Kurs Spikkestad

5 juni

6 juni

7 juni

12 juni

13 juni

14 juni

Kurs BKurs CJegerprøvekursene kjøres over 2 helger.

Fredager kl 18-21. Lørdager og Søndager  fra kl 10-16.


Jegerprøvekursets innhold

1. Samling – Jakt og holdninger

2. Samling – Våpen og våpenlovgivningen

3. Samling – Human og sikker jakt i praksis

4. Samling – Skyting med hagle og rifle

5. Samling – Artskunnskap

6. Samling – Lover og forskrifter

7. Samling – Jaktformer

8. Samling – Ettersøk av skadet vilt

9. Samling – Håndtering av felt vilt

Fravær aksepteres fredag 2, søndag 1 og Søndag 2 ( Kun en av disse) Fravær utover en av disse medfører at kurset underkjennes, og eksamen ikke kan avlegges.

 

Kurssted:

Avhenger av hvor kurset avholdes. Ta kontakt med stig@jaktlyst.no

 

Påmelding:

Gå til www.jegerprøveeksamen.no og meld deg på som kandidat. Send så mail med det telefonnummer du registrerte deg med til stig@jaktlyst.no. Vi vil da finne deg i databasen og legge deg til planlagt kurs. Når du får beskjed om du har fått plass, skal kursavgift betales til angitt lokalforening tilknyttet NJFF.

 

Kursavgift:

Kursavgift er NOK 2900,-

Dekker undervisning, skytebane, ammunisjon, lån av våpen.

 

Kursavgift betales til oppgitt kontonummer du får tilsendt.

Husk å oppgi ditt navn når kursavgiften betales.

 

Undervisningsmateriell:

Jegerprøvebok må du selv skaffe deg. Vi anbefaler "Den nye Jegerprøveboka" skrevet av Anund Helgesen utgitt på Tun forlag. Andre bøker fungerer også bra.


Informasjon om eksamen:

Eksamen holdes av Kommunen. Vi melder opp kandidatene til eksamen, og kandidaten mottar innkalling direkte. Selve prøven består av 50 spørsmål med 3 svaralternativ pr. spørsmål. Bare et svar er riktig. For å bestå må minimum 40 av spørsmålene være rett besvart. Kandidaten har 50 minutter til disposisjon.


Eksamensdatoer våren 2020:Ved behov for mer informasjon:

Kontakt JP instruktør Stig Skuggevik på  mobil 40 60 80 75.


www.jaktlyst.no © 2018     Foretaksnr: 992 672 617